Drinkaware supporting Seachtain na Gaeilge 2018

Drinkaware supporting Seachtain na Gaeilge 2018

  posted on

Le linn Mí Mhárta feicfidh tú rud éigin éagsúil ar ár Facebook. Beidh Gaeilge a úsáid againn lenár dtacaíocht do Sheachtain na Gaeilge 2018 a chur in iúl (1 - 17 Márta). Bí linn agus úsáid do chúpla focal – cuir iontas ort féin!

Throughout March you’ll notice something a little different on our Facebook page. We’ll be posting in Irish to show our support for Seachtain na Gaeilge 2018 (1 - 17 March). Join us and share your cúpla focal – surprise yourself!

Did you know? Our most popular health promotion resources are available in Irish. Through our work with schools, community groups and youth organisations across the country, we know there is a real demand for Irish language resources and we're proud to contribute in our own small way to this fantastic festival.  Here is our current selection of resources, available to download or order in Irish. To order, simply select 'Irish' when prompted.

  • Alcól agus Tusa leabhrán
    Faigh na fíricí a theastaíonn uait le bonn eolais a chur faoi na cinntí a dhéanfaidh tú mar gheall ar an alcól.
  • Do Leanaí agus Alcól leabhrán
    Fíricí agus comhairle le cabhrú le tuismitheoirí tús a chur leis an gcomhrá.
  • Póstaer treoirlínte alcóil

Order your pack now, they’re free

About Seachtain na Gaeilge

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus fud fad an domhain gach bliain. Tugann an fhéile deis do gach éinne sult a bhaint as an nGaeilge, idir chainteoirí dúchais, fhoghlaimeoirí agus lucht an chúpla focal ar aon, trí fhéilire imeachtaí siamsúla agus spraíúla a chur ar fáil do gach cineál suime agus gach aoisghrúpa. Is le gach duine an Ghaeilge, is le gach pobal Seachtain na Gaeilge – Bain Triail Aisti – Surprise Yourself!

Seachtain na Gaeilge is a celebration of our native language and culture with events taking place throughout Ireland and in many other countries. The festival offers everyone an opportunity to  enjoy Irish, whether you are a fluent speaker, learner or have a cúpla focal. Irish is for everyone, Seachtain na Gaeilge is for everyone – Bain Triail Aisti – Surprise Yourself!